cichadusza

44 teksty – auto­rem jest cicha­dusza.

Uciekając....

Wszys­tko jest nie tak.
Czas szyb­ko mija.
Ludzie obiecują,
po­tem łamią to.
Łzy spływają
nie dając ulgi.
We wszys­tkim pozostajesz
sam.
Wszys­tko się pogłębia.
Po­jawia się od­czu­cie ut­ra­ty -
- cze­go ? 
Sa­mot­ność, oba­wy, ucieczka. 

wiersz • 15 września 2017, 02:15

XXI wiek

Świat to sługa uniżony,
To niewol­nik człowieka.
Bro­ni się na­turą.
To ta­ka cicha broń.
Prze­myka nies­pot­rzeżenie -do-
ce­lu i uderza.
Cicha i śmiertelna.
Niespodziewana.
Przychodzi jak cichy sen.
Niczym śmierć w po­god­ny dzień.
Świat
Tak zatroskany,
tak niewinny. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2016, 18:14

* * *

Mus­kając delikatnie
Roz­pie­szczo­ne ciało
Roz­pa­lając ogień-
Ogień rozkoszy
Nieopa­nowa­ne i
Dzikie...
Roz­przes­trze­niające
Pod wpływem fal
Wy­pat­rując Je­go oczu
By zas­tygnąć -
W tym ubłogim stanie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2016, 21:31

Bezpieczna

Za ok­nem znów cisza,
pokój z jedną lampą na suficie
łóżko rozścielo­ne - zostawione
z wzro­kiem ut­kwionym w nicość
roz­myślając nad Nim.

Cze­kając na błogi dzień,
gdy sprag­niona dusza,
odżywi z tej suszy
Suszy problemów,
ludzkich problemów

Pod­niesionym wzrokiem,
uciek­nie z tej krainy
Bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 marca 2016, 16:35

Może i prze­sadzam, ale czy ktoś skrzyw­dzo­ny nie ma pra­wa prze­sadzać ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 stycznia 2016, 00:27

Zgubiła...

Czu­jesz jak­byś spa­dała w dół,
A jed­nak nie czu­jesz dna
Czu­jesz jak­byś wi­rowała w ja­kiejść otchłani
A jed­nak wiesz - gdzieś jest wyjście
Kiedy płomień gaśnie
Po­zos­ta­je is­kier­ka
Mała i drobna
Czy zgaśnie ? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2016, 23:22

Chłodno

Po­rażona smutkiem
W przebłys­kach światłości
Nur­tuję w głąb siebie
Szu­kając niewiadomej

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 grudnia 2015, 13:41

.

Po­noć wszys­tko przemija
A jed­nak ludzie da­lej się rodzą,
A jed­nak rze­ka ciągle płynie,
deszcz pa­da, nie pa­da- i znów pada.
Po­noć wszys­tko kiedyś się kończy
Człowiek umiera, film do­biega os­tatniej sekundy.
Piękne sny też się kończą, wraz z przebudzeniem
- czy­li jak­by początkiem ? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2015, 23:11

Nie chce przebłysków miłości,
Chce miłości jak czas, nieskończonej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2015, 18:25

To co przyszło dając nam szczęście może równie i dob­rze odejść przy­nosząc tym sa­mym ból. 

myśl • 30 maja 2015, 09:43

cichadusza

Zeszyty
  • Wytchnienie – Te które przy­noszą emoc­je...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cichadusza

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 września 2017, 02:15cichadusza do­dał no­wy tek­st Uciekając....  

22 listopada 2016, 11:52silvershadow sko­men­to­wał tek­st XXI wiek

21 listopada 2016, 20:47MyArczi sko­men­to­wał tek­st XXI wiek

16 stycznia 2016, 06:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Może i prze­sadzam, ale [...]

16 stycznia 2016, 00:27cichadusza do­dał no­wy tek­st Może i prze­sadzam, ale [...]

14 stycznia 2016, 23:22cichadusza do­dał no­wy tek­st Zgubiła...  

2 grudnia 2015, 15:05Krisso sko­men­to­wał tek­st Chłodno

2 grudnia 2015, 14:05onejka sko­men­to­wał tek­st Chłodno

2 grudnia 2015, 13:41cichadusza do­dał no­wy tek­st Chłodno

1 grudnia 2015, 23:11cichadusza do­dał no­wy tek­st .